Vượt qua 315 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham dự bình chọn “doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam năm 2008”, lần thứ 5 liên tiếp Công ty may Việt Tiến dẫn đầu nhận giải “doanh nghiệp tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam”.