(HNMO) – Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập (Ban IDEA) đã tổ chức Lễ trao giải “Chương trình tài trợ nhỏ” trong khuôn khổ dự án “Xây dựng cuộc sống hòa nhập cho người khuyết tật – BUILD”. Đây là chương trình hỗ trợ các nhóm/ Hội của Người khuyết tật, nhóm/ Hội cha mẹ trẻ khuyết tật trong việc xây dựng mạng lưới phát triển, nâng cao vị thế của người khuyết tật tại các địa phương thông qua các dự án quy mô nhỏ.

Dự án BUILD là dự án do Chương trình phát triển của Cộng hòa Ai Len tài trợ, từ tháng 7/2009 đến năm 2012, được thực hiện bởi 3 tổ chức: IDEA, VSO và DRD. Mục tiêu của dự án là đảm bảo quyền của NKT được công nhận và cuộc sống của họ được cải thiện về kinh tế, xã hội và văn hóa. Một trong những mục tiêu quan trọng mà dự án hướng tới là “Xây dựng được mạng lưới mạnh và đại diện tiêu biểu của các tổ chức Hội NKT sẽ cải thiện được các dịch vụ dựa vào đối tác và đại diện cho tiếng nói của NKT ở cấp quốc gia và ở các tỉnh/thành vùng dự án”. Tham dự lễ trao giải có đại diện Đại Sứ quán Ai Len tại Việt Nam, đại diện tổ chức VSO (đơn vị hỗ trợ về chuyên môn), đại diện các tổ chức làm việc trong lĩnh vực Khuyết tật và đại diện 9 đơn vị đạt giải. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Điều phối viên dự án nói “Các đề xuất dự án đạt giải lần này tuy có quy mô nhỏ nhưng rất sáng tạo và có tính thực tiễn cao. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và giám sát để các đơn vị đạt giải thực hiện tốt chương trình. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng, trong tương lai sẽ có thêm chương trình hỗ trợ cho các tổ chức tự lực của Người khuyết thực hiện dự án.” Thông qua chương trình, Ban IDEA mong muốn được hỗ trợ các Hội /nhóm của người khuyết tật, cha mẹ trẻ khuyết tật. Chương trình sẽ khuyến khích các tổ chức người khuyết tật thuộc vùng dự án là: Thái Nguyên, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng xây dựng các sáng kiến phát triển phong trào người khuyết tật tại địa phương.