Sáng 12-4, tại Hội Sân khấu TPHCM, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng kịch bản, tác phẩm và ấn phẩm sân khấu năm 2007 (khu vực phía Nam).