Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cũng trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Tráng A Pao, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội