Trong không ít trường hợp, hiện nay, đối tác chiến lược trở thành một tấm khăn voan trùm lên những phi vụ mua bán cổ phần...