Theo Chi cục Thú y tỉnh Long An, bệnh tụ huyết trùng đã làm chết hàng chục trâu bò ở huyện biên giới Đức Huệ.