Dù đã rất cố gắng để cứu nghé con, nhưng đàn linh cẩu đông và liên tục dồn ép khiến con trâu mẹ buộc phải tháo chạy.

Hải Nguyên(theo YouTube)