Ngày nay, trâu ở Thái Lan không còn được nuôi để ra đồng cày bừa nữa mà để tham gia các cuộc đua nhân các dịp lễ hội.