(Vietstock) – Tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 sắp tới, HĐQT CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) sẽ trình cổ đông kế hoạch 1,233.66 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 51% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế đạt 334.37 tỷ đồng, tăng 9.6% so năm trước.

Theo định hướng hoạt động năm 2011, TRC phấn đấu đạt sản lượng khai thác 11,100 tấn. Sản lượng chế biến đạt 16,100 tấn và sản lượng tiêu thụ ở mức 15,326 tấn với, cía bán bình quân 67.2 triệu đồng/tấn. Các chỉ tiêu khác như tổng doanh thu 1,233.66 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 334.37 tỷ đồng và duy trì mức cổ tức là 30%. Về kế hoạch đầu tư, năm nay TRC sẽ góp 15 tỷ đồng vào Dự án CTCP Cao su Phú Thọ (vốn điều lệ 300 tỷ đồng), góp 10 tỷ đồng vào Dự án thành lập CTCP An Thịnh - Việt Lào, góp thêm 17 tỷ đồng vào dự án Công ty Dầu Tiếng Lào Cai, góp bổ sung 7.56 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An . Theo kế hoạch, vào lúc 8h30 ngày 13/04, TRC triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2011 tại văn phòng công ty, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Theo kế hoạch, vào lúc 8h30 ngày 13/04, TRC triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2011 tại văn phòng công ty, Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khép lại năm 2010, hầu hết các chỉ tiêu của công ty đều khá khả quan. Sản lượng chế biến năm qua đạt 17,000 tấn, vượt 3.7% kế hoạch, sản lượng giao bán đạt 11,719 tấn, bằng 99.5% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 815 tỷ đồng, vượt kế hoạch 23%. Lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 305 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch đến 58%. Giá bán bình quân 62.46 triệu đồng/tấn, vượt kế hoạch 25%. Cổ tức ở mức 30%. Trong năm qua, TRC thực hiện vốn đầu tư XDCB đạt mức 66 tỷ đồng, đạt 71.5 % kế hoạch năm. Giá trị thực hiện vốn không cao do tính chất công việc phải chuyển vốn sang năm 2011 gồm các hạng mục: nâng cấp hệ thống xử lý nhà máy Bến Củi, góp vốn CTCP Cao su Nghệ An và CTCP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai. Công ty cũng tham gia các dự án bên ngoài và góp vốn công ty liên kết với tổng số tiền là 138.85 tỷ đồng.