chào các ba mẹ! em có đứa cháu trai năm nay đã 2 tuổi, cháu rất nghịch nhưng đến giờ cháu vẫn chưa nói được j ngoài từ măm măm. Ba mẹ nào có kịnh nghiệm chỉ cách giúp em với.

chào các ba mẹ! em có đứa cháu trai năm nay đã 2 tuổi, cháu rất nghịch nhưng đến giờ cháu vẫn chưa nói được j ngoài từ măm măm. Ba mẹ nào có kịnh nghiệm chỉ cách giúp em với.