Trên 60 kiện hàng (tổng trọng lượng khoảng hơn 1 tấnchứa toàn rắn ráo trâu còn sống đã được ...