(AutoNet)- Kết nối máy nghe nhạc MP3 – đặc biệt là chiếc iPod của Apple – đã trở thành tiêu chí hàng đầu trong danh sách yêu cầu của người mua.