Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB và XH), trong 9 tháng đầu năm 2008, Việt Nam đã đưa 65.013 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 76,5% kế hoạch của năm