Những người nói ngọng '"l", "n" có thể thử tập luyện bằng những câu nói đầy thách thức này.

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 1

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 2

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 3

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 4

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 5

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 6

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 7

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 8

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 9

Treo luoi voi 10 cau sua noi ngong "l, n" - Anh 10

N.Thảo (sưu tầm)