(CAO) Chính phủ vừa quyết định dành trích 3.500 tỉ đồng từ ngân sách dự phòng năm 2009 về thiên tai dịch bệnh và thiếu đói để hỗ trợ cho người nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.