Trường đoạn đua xe ở đầu tập đầu tiên của "Fast & Furious", nơi Dominic Toretto đánh bại Brian O'Conner.

Tuấn Lương