KTĐT - Đợt đấu thầu một và hai (28/5/2010 và 4/6/2010) giá trị gọi thầu tương ứng mỗi đợt là 2.000 tỷ đồng. Đợt thứ ba (11/6/2010) giá trị gọi thầu sẽ là 1.000 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ lô lớn đợt 1 năm 2010. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành đợt này là 5.000 tỷ đồng với lãi suất danh nghĩa 11,33%, tiền lãi thanh toán hàng năm. Cụ thể lô trái phiếu này đấu thầu thành 3 đợt. Đợt đấu thầu một và hai (28/5/2010 và 4/6/2010) giá trị gọi thầu tương ứng mỗi đợt là 2.000 tỷ đồng. Đợt thứ ba (11/6/2010) giá trị gọi thầu sẽ là 1.000 tỷ đồng. Qui định về lãi suất đặt thầu, các đơn vị được đặt thầu với phần thập phân tối đa 02 chữ số. Về phiên đấu thầu đợt một (28/5), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thực hiện đấu thầu với khối lượng trái phiếu phát hành là 20 triệu trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Ngày phát hành là 1/6/2010, ngày đến hạn thanh toán là ngày 1/6/2015. Hình thức phát hành cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá với phương pháp xác định lãi suất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu. Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./. Theo Vietnam+