Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm chụp về múa trên sân khấu, múa trong dân gian, các điệu múa nước ngoài được thể hiện ở Việt Nam và các điệu múa Việt Nam được mang đi giới thiệu với bạn bè quốc tế.