(VH)- Đây là bộ sưu tập tranh cá nhân của Phạm Đức Sĩ được trưng bày tại nhà triển lãm Viet Art Centre (42 Yết Kiêu, Hà Nội), từ 21-25.10, giới thiệu 150 bức tranh thờ cúng, 4 áo thầy cúng, 30 mặt nạ gỗ (của thầy cúng) cùng 3 khuôn in tranh và 4 giấy cấp sắc cho các thầy cúng.

Nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ (SN 1967) là chủ xưởng mộc đóng khung tranh cho các họa sĩ tại Trường Mỹ thuật Hà Nội – 42 Yết Kiêu. Ông thường được biết trong giới mỹ thuật Hà Nội với cái tên giản dị Sĩ “mộc”. Khoảng từ năm 1999, ông bắt đầu sưu tập đồ gốm cổ, đến năm 2001, bắt đầu chuyển sang sưu tập tranh. Cho đến nay, ông đã có một bộ sưu tập khá đầy đặn gồm 3 bộ sưu tập nhỏ: Bộ sưu tập gốm Đông Sơn, gốm Hán; Bộ sưu tập tranh cổ động trong thời kỳ chiến tranh và Bộ sưu tập tranh thờ cúng Đạo giáo – Phật giáo của một số dân tộc Việt Nam. Bộ tranh thờ cúng Đạo giáo – Phật giáo của Phạm Đức Sĩ sưu tập lên tới gần 350 bức, gồm tranh của dân tộc Kinh (11), tranh Tày – Nùng (65), tranh Cao Lan – Sán Chỉ (60), tranh Sán Dìu (150), tranh Dao (60).