Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cam-pu-chia (24-6-1967-24-6-2012) và "Năm hữu nghị Việt Nam-Cam-pu-chia 2012", chiều 15-6, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Khai mạc triển lãm Việt Nam-Cam-pu-chia liên minh chiến đấu, hợp tác toàn diện.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cam-pu-chia. Triển lãm gồm bốn phần: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội về quan hệ Việt Nam- Cam-pu-chia; Liên minh chiến đấu Việt Nam-Cam-pu-chia trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975); Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ diệt chủng, xây dựng và củng cố đất nước (1978-1989); Tình đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cam-pu-chia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1990-2012).

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế từ ngày 15-6 đến 15-7-2012.