Đà điểu là loài có thể thích nghi và phát triển tốt với điệu kiện của VN. Đây sẽ là một trong những hướng phát triển mới đầy triển vọng cho ngành chăn nuôi của VN bởi khả năng mang lại giá trị kinh tế cao.Chi tiết...