Các quan chức Mỹ cho biết CHDCND Triều Tiên ngày 5/11 đã bắt đầu tiến trình vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của nước này dưới sự giám sát của các chuyên gia Mỹ.