CHDCND Triều Tiên đã cấm các thanh sát viên thuộc cơ quan trên tiếp cận bất kỳ cơ sở nào thuộc tổ hợp hạt nhân Yongbyon.