Là một người nổi tiếng, thật khó có thể tránh khỏi những tin đồn ác ý, những điều thị phi. Triệu Vy cũng không ngoại lệ.