Đời Trịnh Kim Chi cũng là đời hồng nhan. Nhưng chị biết cân bằng nó, biết đóng lại những cánh cửa bão tố của quá khứ và mở rạng ngôi nhà bình yên của mình. Để đến hôm nay, trên hành trình sống của chị, mọi thứ đến hồn nhiên và dịu dàng. Có thể, Trịnh Kim Chi tự biết mình và chị đã chọn cho mình một cuộc đời phẳng lặng. Giản đơn, đó cũng là một cách cho mình hạnh phúc...