(GameK) – Dù đất nước Bắc Triều Tiên còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ở đây vẫn có sự hiện diện của game – trò chơi điện tử phục vụ giải trí.