Sau khi mãn hạn 9 tháng tù về tội trộm cắp, Trí gột rửa quá khứ bằng cách tu tại một ngôi chùa với pháp danh Thích Minh Hiếu, nhưng vẫn phạm tội.