Giadinh.net - Theo bác sĩ Tôn Hương Giang - Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Viện Lão khoa Quốc gia, ...