Hùng kéo Thùy xềnh xệch ra khỏi nhà. Chẳng biết làm thế nào, Thùy đành phải lên xe ôm cùng Hùng đi ra bến xe để về Hà Nội. Chưa đến hai tiếng sau, Thùy đã quay về “nhà tù” của mình. Thùy khóc, khóc cho thân mình chẳng biết đến lúc nào thì cô thoát khỏi tay anh ta.