Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, đáng lưu ý có tội trốn thuế. Mức khởi điểm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này được nâng lên đến 100 triệu đồng.