Cái bụng to thế này chắc chứa được nhiều nước lắm đây!