Theo thông báo của Công ty dầu khí quốc gia Braxin (PETROBRAS), trữ lượng dầu khí được kiểm chứng tại các mỏ do công ty này quản lý ở Braxin đã tăng thêm 875 triệu thùng trong năm 2007, đưa tổng trữ lượng dầu khí của Braxin lên 13,92 tỷ thùng, đủ để khai thác trong thời gian 20 năm với nhịp độ như nay.