Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 17/1 yêu cầu các nhân viên tại trụ sở chính ở Washington không đi làm trong ngày 18/1 khi tổ chức này bị đe dọa là mục tiêu của bom.