Đang chuẩn bị làm đám cưới sau 4 năm yêu nhau thì Hoa và vị hôn phu chia tay. Lý do sâu xa là cô được lên chức “sếp”.