ND-  Bảo tàng  tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức trưng bày kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, nhân  kỷ niệm 115 năm Đà Lạt.