Gặp lại Trung Dũng, thấy nước da anh sậm hơn, nét phong trần phảng phất, và độ trầm tĩnh, chín chắn toát lên trong từng câu chữ khi trò chuyện…