ThienNhien.Net - Ngày 09/10/2008, chính quyền thành phố Hà Trì thuộc khu tự trị...