Đợt bán vé tiếp theo cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ sử dụng hình thức xổ số, Ủy ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh thông báo như vậy.

Quyết định trên được đưa ra sau khi trang web bán vé Olympic theo kiểu ’’ai tới trước được trước’’ đã bị sập vào tuần trước do nhu cầu quá lớn. Người Trung Quốc mua vé có thể đăng ký hệ thống bán vé xổ số từ ngày 10-30/12, vé sẽ được phân phối theo ngẫu nhiên. Vòng bán vé đầu tiên diễn ra vào tháng 4/2007 cũng sử dụng hệ thống này và hầu như không có trục trặc, 1,6 triệu vé đã bán hết. Giai đoạn hai dự kiến bán khoảng 1,8 triệu vé dựa trên nguyên tắc ai đến trước được trước, qua trang web chính thức của Olympic Bắc Kinh, một đường dây nóng và chi nhánh của Ngân hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay trong giờ bán vé đầu tiên ngày 30/10, hệ thống đặt vé trực tuyến đã nhận được hơn 8 triệu hit và bị sập hoàn toàn. Site này chỉ có khả năng ’’tiếp nhận’’ chừng 1 triệu hit và bán 150.000 vé/giờ. Các cuộc gọi đặt vé qua đường dây nóng cũng bị quá tải, hơn 3,8 triệu người đã gọi đặt vé trong giờ đầu tiên, và rất nhiều người không thể liên lạc được. Nhà tổ chức hiện nay sẽ khôi phục hệ thống bán vé bằng hình thức xổ số đã được thử nghiệm ’’với mục đích công bằng cho tất cả mọi người’’, theo tuyên bố của Ủy ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh. Sẽ có giới hạn cụ thể về số vé mà một cá nhân sở hữu. Hai đợt bán vé đầu tiên chỉ dành cho người Trung Quốc. Người sống ngoài Trung Quốc sẽ mua vé Olympic vào tháng 4/2008. Trung Quốc dự định bán khoảng 7 triệu vé Olympic trong ba giai đoạn, 3/4 số này dành cho người dân bản địa, còn lại dành cho người nước ngoài.