Từ 1-7-2007, các sở giao dịch chứng khoán nước ngoài được phép mở văn phòng đại diện tại Trung Quốc. Đây là quy định mới được Trung Quốc công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 20-5.

small_569.jpg Quy định này có các điều kiện: các sở giao dịch chứng khoán muốn thành lập văn phòng đại diện tại Trung Quốc phải có quá trình hoạt động trên 20 năm và có hoạt động tài chính khả quan. Bên cạnh đó, nước sở tại của các văn phòng muốn thành lập cần phải ký kết các bản ghi nhớ thỏa thuận việc giám sát của Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC). Các văn phòng đại diện này có thể tiến hành một số hoạt động như: hợp tác, xúc tiến và nghiên cứu. Văn phòng đại diện nào vi phạm các quy định trên sẽ bị cảnh cáo, tịch thu các khoản thu bất hợp pháp và thậm chí sẽ bị đóng cửa. Các văn phòng đại diện này còn bắt buộc phải báo cáo với CSRC về những chương trình xúc tiến có quy mô lớn nhắm vào các doanh nghiệp trong nước. Các chương trình này chỉ có thể được triển khai khi CSRC không phản đối sau 10 ngày thông báo. Quy định cũng có mục đề cập đến nhân sự, cụ thể: phải quá nửa số nhân viên tại các văn phòng đại diện của Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài này là người Trung Quốc.