(InfoTV) - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đưa ra hạn ngạch nhập khẩu thuế thấp của 1,945 triệu tấn và đường và 287.000 tấn len cho năm 2010, con số này không đổi so với năm 2009 như một phần cam kết của Trung Quốc trong việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đưa ra hạn ngạch nhập khẩu thuế thấp của 1,945 triệu tấn và đường và 287.000 tấn len cho năm 2010, con số này không đổi so với năm 2009 như một phần cam kết của Trung Quốc trong việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong tổng hạn ngạch đường thì 70% sẽ được phân bổ cho các công ty nhà nước và 30% còn lại dành cho các công ty tư nhân. Các công ty nhập khẩu đường có thể đăng ký từ ngày 15/10 đến ngày 30/10. Bộ Thương mại sẽ cấp hạn ngạch cho các công ty có đủ điều kiện trướcn gày 30/11. Các công ty nhập khẩu len nên có các hợp đồng nhập khẩu sẵn sàng trước khi đăng ký xin hạn ngạch. Các công ty có hạn ngạch nhập khẩu đường có thể được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp, hoặc 15% so với mức thuế 50% khi không có hạn ngạch. Nhập khẩu len thuộc hạn ngạch chỉ phải chịu thuế 1%, so với 38% đối với số lượng vượt quá hạn ngạch. Vinanet