Dự toán kinh phí tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 đã được điều chỉnh lên mức trên 2 tỷ USD, cao hơn so với mức 1,6 tỷ USD trong lần dự toán đầu tiên.