Cụ thể, bắt đầu từ ngày mùng 1/12 tới, Trung Quốc sẽ không cho phép doanh nghiệp nước ngoài đầu tư thăm dò, khai thác các nguồn khoáng sản quan trọng khan hiếm hoặc không thể tái sinh