Tờ China Business News ngày 26/3 đưa tin dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng 118,9 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2008 lên 1.650 tỷ USD.