Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các ngân hàng nhỏ của nước này tăng mức vốn dự trữ trong bối cảnh một loạt ngân hàng trên toàn cầu sụp đổ.