Trung Quốc mong muốn cùng phía Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung-Việt không ngừng phát triển hơn nữa