VIT - Trong bản báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc công bố hôm 3/03/2008 cho biết, chi phí quốc phòng hàng năm của Trung Quốc có thể đạt từ 97 đến 139 tỷ USD.