VIT - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - ông Chu Tiểu Xuyên - một lần nữa lại lên tiếng yêu cầu một cuộc cải cách sửa đổi hệ thống tài chính quốc tế trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.