(Infotv) - Trung Quốc - nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, đã tăng nhập khẩu đồng trong tháng 5/09 lên mức kỷ lục nhằm đáp ứng nhu cầu của chương trình kích cầu 4 nghìn tỷ NDT (586 tỷ USD) của nước này.