(VnMedia) - Một bản báo cáo của Lầu Năm Góc về việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc đã bóp méo sự thật và dựng nên học thuyết "mối đe dọa quân sự của Trung Quốc", Bộ Ngoại giao nước này hôm qua 4/3 cho biết.