Báo chí Trung Quốc cho biết, các cơ quan của Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng công quỹ sai mục đích lên tới 27 tỷ nhân dân tệ (3,6 tỷ USD), với gần 10% của con số này hoặc là do sử dụng lãng phí hoặc do biển thủ trái phép.

small_4067.jpg Theo Cơ quan Kiểm toán nhà nước Trung Quốc, sau đợt kiểm toán kéo dài 3 tháng được tiến hành tại 49 cơ quan cấp bộ và số tiền trên ít hơn khoảng 10 tỷ nhân dân tệ so với con số nêu trong báo cáo sơ bộ trước Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 6/07 về số tiền sử dụng sai mục đích năm 2006. Hoạt động này, được mọi người biết đến với tên là "cơn bão kiểm toán" hàng năm, được coi là một công cụ đấu tranh chống tham nhũng tại Trung Quốc - nước có số tiền bị biển thủ năm 2006 vào khoảng 6,87 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Trung Quốc cho biết, biển thủ trái phép chiếm khoảng 4% trong tổng số tiền nói trên, trong khi số công quỹ sử dụng lãng phí chiếm 5%. Hành vi lập báo cáo giả về chi tiêu ngân sách, sử dụng sai mục đích hay biển thủ công quỹ và báo cáo không đủng nguồn thu cũng như khai vống các khoản chi tiêu được coi là những vấn đề đáng quan ngại lớn tại Trung Quốc. Ngoài ra, còn có những vi phạm về quản lý tài sản của nhà nước, việc thu phí sai và xây dựng văn phòng không đúng quy định.